NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS

Mô tả Công việc – Thực hiện & hòan thành mục tiêu kinh doanh của công ty bằng việc duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và thị trường tiềm năng – Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu vận tải của khách hàng, cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt nhất […]

12 Tháng Một, 2019 Tin tức

Xem thêm