Dịch vụ hải quan

Cùng với hệ thống quản lý chặt chẽ và ứng dụng công nghệ thông tin Khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo Hải quan đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý […]

10 Tháng Sáu, 2016 Dịch vụ

Xem thêm