Tin tức

tuyen-dung-02

NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS

Mô tả Công việc – Thực hiện & hòan thành mục tiêu kinh doanh của công ty bằng việc duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và thị trường tiềm năng – Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu vận tải của khách hàng, cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt nhất […]

12 Tháng Một, 2019 Tin tức

Xem thêm

tin-tuc1

LUỒNG GIÓ MỚI CHO DỊCH VỤ LOGISTICS PHÁT TRIỂN

Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ được coi là bước đột phá mới, sẽ mang lại luồng gió mới cho sự phát triển dịch vụ logistics Việt Nam […]

12 Tháng Một, 2019 Tin tức

Xem thêm