Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Toàn Cầu

Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Toàn Cầu ( Transworld Cargo Logistics Co.,Ltd ) được thành lập ngày 16/9/2002, có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, với ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực giao nhận vận tải Quốc tế

TIN TỨC